Information om projektet

  • Målgruppe: 7.-10. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, dansk
  • Tidsforbrug: 14 lektioner
  • Projektperiode: hele året.

 

Projektlinks

www.gårdetheleadhelvedetil.dk

Går det hele ad helvede til?

– et projekt om frygt og håb

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?

Det er spørgsmål som disse, projektet kredser om samtidigt med, at eleverne møder begreberne frygt og håb, som de er kommet til udtryk i gennem tiden i dystopier og utopier samt forestillinger om helvede og paradis.

Projektet slår en dystopisk stemning an med den nyskrevne novelle, Uegnet, af forfatteren Kenneth Bøgh Andersen. I novellen lever fremtidens elever under voldsomt præstationspres og prisen for ikke at være god nok er henrettelse.

Siden skal eleverne spille et brætspil, der har novellens univers som ramme. Her skal eleverne stille sig på værdier og opleve, hvordan det er svært at være tro mod sine værdier, når disse sættes under umenneskeligt pres.

Til sidst skal eleverne omsætte projektets indhold til deres egne refleksioner over frygt og håb i et elevprodukt.

Alt dette kvalificeres af fagtekster, der præsenteres for elever i et digitalt bibliotek.

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning med baggrundstekster og elevbilag
  • Klassesæt af noveller
  • Klassesæt af brætspil
  • Projekthjemmeside (login fås ved tilmelding)
  • Kirkebesøg i lokal kirke.