Information

  • Målgruppe: 5.-6. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, dansk, historie
  • Tidsforbrug: 15-20 lektioner
  • Projektperiode: hele året
  • Tilmelding: senest én måned før.

Projektlinks:

www.helgid.dk

Helgi Daner

– da danerne blev kristne

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af denne særudgave.

Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit, hvor der gøres et ophold (breaks) og arbejdes med forskellige faglige temaer fra både dansk, historie og kristendomskundskab.

Særudgaven er indlæst af Josefine Ottesen og er tilgængelig på den hjemmeside, der er udviklet til projektet. Her findes også indlæste fagtekster, manus til læseteatre med etiske dilemmaer, oplæg til meddigtning og meget andet. Login fås ved bestilling af projektet. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet.

Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark.

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsvejledning med baggrundsmateriale
  • Klassesæt af Helgi Daner skrevet til mellemtrinnet
  • Tilbud om lærerkursus med Josefine Ottesen.