Information om projektet

  • Målgruppe: 8.-10. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, billedkunst
  • Tidsforbrug: 8-12 lektioner
  • Projektperiode: marts 2018
  • Tilmelding: senest 1. januar 2018.

Kunst, kultur og religion

– det moderne menneskes religiøsitet

Hvad er religiøsitet? Hvordan kommer den til udtryk i moderne kirkekunst og hos nutidens mennesker i Danmark og i verden?

Eleverne skal i dette undervisningsprojekt først møde moderne kirkekunst og udsætte den for analyse.

Derefter skal eleverne undersøge, hvordan mennesker i deres daglige liv udtrykker religiøsitet. Til sidst samles der op på de to forgående øvesler og eleverne skal nu omsætte deres konklusioner omkring religiøsitet hos det moderne menneske ved at skabe deres eget kunstværk i genbrugsmaterialer.

Undervejs får eleverne mulighed for at få en faglig sparring med en præst, der kan komme med input fra kirkens verden i arbejdet med religiøsitet.

Værkerne udstilles på Odense Rådhus 22. marts 2018. Værkerne kan evt. danne udgangspunkt for en mundtlig prøve i kristendomskundskabsfaget.

 

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsoplæg med vejledninger, baggrundsstof og analysemodeller.
  • Genbrugsmaterialer til elevernes kunstværker (aftales nærmere).