• Information

  • Målgruppe: 1.-3. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, dansk
  • Tidsforbrug: 8-10 lektioner inkl. kirkebsøg
  • Projektperiode: hele året
  • Tilmelding: senest én måned før
  • Lærerkursus i marts 2018.

  Projektlinks:

  www.modmedmere.dk

Mod med mere

– om mod og livsmod

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget, man har? Eller er det noget, man får?

Gennem Astrid Lindgrens fortællinger Suser min lind, synger min nattergal og Pippi Langstrømpe, samt bibelfortællingerne om David og Goliat (GT), samt Zakæus (NT), bliver eleverne i dette projekt præsenteret for begreberne mod og livsmod.

Det er projektets mål, at eleverne lærer at skelne mellem de to begreber og de forskellige måder, mod og livsmod kommer til udtryk på i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. 

Projektet indledes af en kortfilm, hvor børn fortæller, hvad de mener, mod og livsmod er. Herefter arbejdes der med tre tekster af Astrid Lindgren, samt to bibelske fortællinger.

Projektet afsluttes med et samtalespil, der med afsæt i den anvendte litteratur, giver eleverne mulighed for at udforske mod og livsmod i en virkelighedsnær kontekst.

Projektet er udviklet af Folkekirkens skoletjenester på Sjælland og Lolland-Falster.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsvejledning med baggrundsstof og elevopgaver
 • Login til hjemmeside (www.modmedmere.dk) med kortfilm og indlæste fortællinger
 • Tilbud om kirkebesøg i jeres lokale kirke
 • Tilbud om lærerkursus med professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og cand. mag. Christina Saldern (udbydes først i marts 2018).