Information om projektet

 • Målgruppe: 5.-6. klasse
 • Fag: kristendomskundskab, historie, dansk
 • Tidsforbrug: efter behov
 • Projektperiode: hele året
 • Tilmelding: senest én måned før.

Projektlinks:

www.re-formation.dk

Re:formation

– teser, tro og tvivl

Re:formation – teser, tro og tvivl er et undervisningsprojekt om reformationen til 5. og 6. klassetrin, der udbydes af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i efteråret 2017.

Anledningen er reformationsjubilæet – 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, som satte reformationen i gang. Projektet er tværfagligt mellem kristendomskundskab, historie og dansk og tager udgangspunkt i forenklede fælles mål for disse fag.

Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Temaerne er:

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Tilbud om lærerkursus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og ph.d. højskolelærer Christian Hjortkjær
 • Lærervejledning med undervisningsoplæg
 • Re:minder – bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen
 • Plakater over de fem temeaer til ophængning i klassen
 • Manus til fortællespil i lokal kirke
 • Rap af Per Vers med nyfortolkning af Luthersalmer
 • Adgang til projekthjemmesiden (www.re-formation.dk).