Information om projektet

  • Målgruppe: 7.-10. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, historie, samfundsfag
  • Tidsforbrug: 6-12 lektioner
  • Projektperiode: hele året.

 

Projektlinks

Religionsfrihed i skolen

Religionsfrihed

– rum til at tænke og tro?

Er religionsfrihed en selvfølge? Og hvilke begreber skal man kende, når man skal diskutere religionsfriheden på skolen og i lokalsamfundet?

I dette projekt får eleverne kendskab til centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ.

Eleverne skal lære, hvordan religionsfriheden er blevet diskuteret og defineret igennem Europas historie, samt hvordan begrebet forstås i den samfundsaktuelle debat.

Der arbejdes blandt andet ud fra cases på en fiktiv lejrskole, hvor casestoffet er inspireret af virkeligheden.

Projektet indeholder desuden tekster, der kan fungere som opgivet pensum til prøver.

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning med baggrundstekster og elevbilag
  • Arbejdskort med centrale begreber
  • Casekort
  • Projekthjemmeside (login fås ved tilmelding).