Information om kurset

 • Tid: aftales med skoletjenesten
 • Sted: aftales med skoletjenesten
 • Tilmeldingsfrist: aftales med skoletjenesten
 • Pris: gratis for lærere ved skoler i Odense Kommune.

Lærerkursus: Esbjerg-evangeliet

Dette lærerkursus vedrørende Esbjerg-evangeliet præsenterer selve billedtæppet, hvor man som lærer kan få en fornemmelse af værket i sin fysiske form.

Esbjerg-evangeliets motiver gennemgås overordnet og der gives bud på centrale nedslag.

Den tilhørende projekthjemmeside (www.esbjergevangeliet.dk) gennemgås, så den efterfølgende kan tages i brug i undervisningen – herunder lærervejledninger og elevopgaver.

Til sidst efterprøves nogle af Esbjerg-evangeliets muligheder i ro og mag af kursisterne og der lægges op til konkret forberedelse af et undervisningsforløb hos den enkelte kursist.

Information om kurset

 • Tid: 5. marts 2018 kl. 13.00-16.00
 • Sted: Sct. Hans sognehus ved Sct. Hans Kirke i Odense
 • Tilmeldingsfrist: senest én måned før
 • Pris: gratis for lærere ved skoler i Odense Kommune.

Lærerkursus: Mod med mere

I tilknytning til dette projekt tilbydes et lærerkursus, hvor professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, med udgangspunkt i sin seneste bog, Robuste børn, vil fortælle om børns livsmod og karakterdannelse.

Efterfølgende vil cand. mag. Christina Saldern tale om fortællingens mulighed i forhold til elevernes identitetsdannelse og udvikling af livsduelighed, eksemplificeret gennem udvalgte Astrid Lindgren-fortællinger. Under oplægget vil hun give sine bud på, hvad der kræves af læreren i den livsfilosofiske samtale med børn.

Afslutningsvis vil en medarbejder fra skoletjenesten introducere undervisningsmaterialet til projektet Mod med mere.

Information om kurset

 • Tid: NY DATO: tirsdag 5. december 2017 kl. 13.00-16.00
 • Sted: følger…
 • Tilmeldingsfrist: senest én måned før
 • Pris: gratis for lærere ved skoler i Odense Kommune.

Lærerkursus: Intet

– når alt mister sin betydning

På dette lærerkursus gennemgås Jane Tellers roman Intet ud fra en tematisk tilgang, som præsenteret i undervisningsmaterialet Alt om intet af Lene Bekhøi og John Rydahl. Der er tale om i alt ni forskellige tematiske nedslag i værket:

 • Tema 1: At filosofere over spørgsmålet om livets mening
 • Tema 2: Tabu og provokation
 • Tema 3: At ofre og at ofre sig
 • Tema 4: Bibelen som inspiration
 • Tema 5: Overgangen fra barn til voksen
 • Tema 6: Hvad betyder tiden?
 • Tema 7: Kælighed
 • Tema 8: Hvad styrer dit liv? Om valg og eksistens
 • Tema 9: De STORE spørgsmål.

Det er et must at have læst romanen forud for kurset.

Alle kursister får et gratis eksemplar af Alt om intet.

Information om kurset

 • Tid: onsdag 8. november 2017 kl. 13.00-16.00
 • Sted: Sankt Knudssalen ved Odense Domkirke (i gården)
 • Tilmeldingsfrist: senest én måned før
 • Pris: gratis for lærere ved skoler i Odense Kommune.

Lærerkursus: Helgi Daner

– da danerne blev kristne

Til projektet er knyttet et lærerkursus med Josefine Ottesen. Her vil hun vil fortælle, med udgangspunkt i sin roman Helgi Daner, om fortællingens betydning for identitet – ikke blot de fortællinger, vi er omgivet af og spejler os i, men i høj grad også, hvordan vi fortæller os selv frem i mødet med andre. Når vi erobrer vores egen fortælling, går vi fra at være “ingen” til at være “nogen”.

Forfatteren vil dele ud af sine egne erfaringer med at gøre børn til aktive historiefortællere og i den forbindelse gennemgå en model, der kan anvendes i undervisningen.

Herefter vil medarbejdere fra skoletjenesten give en grundig introduktion til undervisningsmaterialet og hjemmesiden med konkrete eksempler og nedslag i faglige opgaver, således at kursusdeltagerne er godt inde i materialet efter eftermiddagens program.

Information

 • Tid: torsdag 7. september 2017 kl. 13.00-16.00
 • Sted: UCL Lillebælt
 • Tilmeldingsfrist: senest 20. juni 2017
 • Pris: gratis for lærere ved skoler i Odense Kommune.

Lærerkursus: Re:formation

– teser, tro og tvivl

Som introduktion til projektet tilbydes et lærerkursus med følgende indhold:

Hvad betyder reformationen for os i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående? Oplæg ved ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole.

Det legende læseteater: Skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater vil introducere et såkaldt ”legende læseteater”, der afslutter ovennævnte undervisningsforløb med en enkel form for reformationsspil i en lokal kirke.

Afslutningsvis præsenterer en medarbejder fra skoletjenesten det samlede undervisningsmateriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med.

Tilmelding til kurset sker via CFU.