Information om projektet

  • Målgruppe: 7.-9. klasse
  • Fag: kristendomskundskab
  • Tidsforbrug: 5-6 lektioner

DE SYV DØDSSYNDER

Hvad er synd? Hvordan så man på synd før i tiden i kristendommen, og hvordan ser det ud med synd i dag?

Eleverne skal lære om syndsbegrebet, og hvad der kendetegner det. De skal også læse om de syv dødssynders historiske baggrund.

Undervejs i projektet arbejder eleverne med gruppebaserede opgaver, som skal gøre dem fortrolige med hver enkelt af de syv dødssynder og deres fremkomst i nutiden. Ved en fotoopgave skal eleverne selv omsætte de syv dødssynder til nutidige situationer i deres egen livsverden.

Til sidst diskuteres de syv dødssynders relevans i nutiden, og eleverne skal forsøge at formulere modsvar til de syv dødssynder.

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning
  • Klassesæt af elevartikler
  • Klassesæt af postkort
  • PowerPoint til afvikling af lektioner
  • Digitalt formidlet kirkebesøg