Information om projektet

  • Målgruppe: 1.-3. klasse
  • Fag: kristendomskundskab, idræt, billedkunst
  • Tidsforbrug: 10-12 lektioner
  • Projektperiode: fra januar 2021.

Projektlinks

Kodokan Odense kan ses på kort her

eller findes på denne adresse:

Kodokan Odense
Kløvermosevej 91, 5200 Odense

Dit og mit

– hvor går grænsen?

Projektet handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem.

Eleverne kommer på besøg i Kodokan Odense, der er en judoklub. Her får de judodragter på og skal lave en række øvelser fra judoens verden. Instruktørerne vil undervise eleverne i de grænser, der findes inden for judo og kampsport – hvad må man, og hvad må man ikke?

Tilbage på skolen arbejdes der via billeder og fortællinger med små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må stjæle. Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have
en personlig grænse?

Under det tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne ud fra en genfortælling af historien om den brændende tornebusk med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker.

Eleverne får desuden en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning med baggrundstekster og elevbilag
  • Besøg hos Kodokan Odense (judoklub)
  • Besøg hos lokal kirke.

 

Besøg hos Kodokan Odense

Et besøg varer ca. 1-1½ time. Dertil skal lægges transportid. Det er muligt at spise madpakke i Kodokan Odense.

Læreren aftaler ved tilmelding en egnet dato med skoletjenesten.