Folkekirkens Skoletjeneste Odense er et gratis tilbud til alle grundskolerne i Odense Kommune.

Projekterne retter sig  til primært mod faget kristendomskundskab. De fleste projekter er dog tværfaglige og henter således
timer fra andre fag end blot kristendomskundskab.

Ofte er der indlagt et kirkebesøg i et undervisningsprojekt, hvor den lokale kirke besøges. Andre gange er der lagt op til ekskursioner til helt andre
steder. En del projekter har således karakter af åben skole.

Alle projekter er gratis for skoler i Odense Kommune, dog kan der forekomme transportudgifter for den enkelte skole. Undervisningsprojekterne
foregår på skolens præmisser og er således ikke-forkyndende, og alle elever kan deltage.

Bestilling af projekter foretages via skoletjenestens hjemmeside.