Information om kurset

  • Tilrettelægges efter aftale.

 

Links

www.esbjergevangeliet.dk

ESBJERGEVANGELIET

– lokalt lærerkursus efter aftale

EsbjergEvangeliet rummer et væld af muligheder og kan bruges på alle klassetrin.

Hvis EsbjergEvangeliet opstilles på en skole, kan skoletjenesten tilbyde et lokalt lærerkursus, hvor mulighederne i EsbjergEvangeliet gennemgås med øje for de relevante klassetrin.

Derudover vil den tilhørende online platform med baggrundstekster, opgaver, indlæsninger og digital version af EsbjergEvangeliet også blive gennemgået.

Ofte vil det være sådan, at når først EsbjergEvangeliet står på en skole, er der mange lærere, der fatter interesse for det – og så kan det være rart, at nogle er klædt rigtig godt på til at give andre kolleger et par tips med på vejen.