Information om kurset

  • Tid: 9. september 2021 kl. 9.00-16.00
  • Sted:   Syddansk Universitet, ​Auditorium O100

  • Tilmeldingsfrist: 1. juli 2021
  • Tilmelding: klik her

 

Links

Religionernes Dag 2021

RELIGIONERNES DAG 2021

Tema: Kulturmøder i skolen – når religion spiller ind

I år er vi igen så heldige, at Religionernes Dag afholdes i Odense på Syddansk Universitet. Temaet er “Kulturmøder i skolen – når religion spiller ind, og der vil være en række relevante oplæg under temaet. Programmet kan ses nedenfor.

Skoletjenesten kan tilbyde billetter til 10 lærere efter “først til mølle”-princippet.

 

PROGRAM     

09:30          Morgenkaffe m. brød

10:00          Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:05          Religionsundervisning i et minoritetsperspektiv – hvad, hvordan og hvorfor v. Søren Sindberg                        Jensen (post.doc, SDU)

10:40          Spørgsmål 

10:50          At arbejde religionsfagligt med kulturmøder: En undersøgelse af metoder og tilgange                                        til at arbejde religionsfagligt med kulturmøder i religionsundervisningen v. Karna Kjeldsen                              (ekstern lektor, SDU og adjunkt, University College Absalon)

11:25          Spørgsmål

11:35          Kaffepause

11:55          Identitet og fællesskab: religion, narrativitet og følelsesøkonomier – med eksempler fra                                    antikken og i dag v. Laura Feldt (lektor, SDU)

12:30          Spørgsmål

12:40          Frokost

13:40          Den tekstuelle basis for ‟de svære spørgsmål” i Koranen og sunnaen v. Johanne Louise                                    Christiansen (adjunkt, SDU)                                             

14:15          Spørgsmål og diskussion

14:30          Kaffepause

14:50:         Alternative perspektiver på kulturmøder i skolen… Fra familien, gadeplansmedarbejderen,                              pædagogen og politiet  v. NN

15:20:         Spørgsmål

15:45:         Farvel og tak v. John Rydahl