Information om projektet

  • Målgruppe: 7.-10. klasse
  • Fag: kristendomskundskab
  • Tidsforbrug: 6 lektioner
  • Projektperiode: hele året

 

Med Kierkegaard på SoMe

– om etik og digital dannelse

De sociale medier har stor plads i mange unges liv og er for mange unges vedkommende en central spiller på den sociale bane. I dette projekt tages der afsæt i Søren Kierkegaards liv og eksistensfilosofi, hvor eleverne kommer bl.a. til at arbejde med begreberne frihed og ansvar – både ift. eget liv men også i relation til sociale medier.

Eleverne lærer om Kierkegaards liv og tanker gennem den medfølgende tegneserie. Her præsenteres eleverne for Kierkegaards liv og de centrale forhold, der motiverede ham til at blive en af de mest berømte danske filosoffer nogensinde.

Undervejs skal eleverne arbejde med SMS-noveller og forholde sig etisk til egen og andres adfærd i livet og på de sociale medier. Eleverne kommer til at reflektere over, hvordan de er med til at påvirke fortællingerne om hinanden, både digitalt og offline.


Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning
  • Klassesæt af tegneserier.