Folkekirkens Skoletjeneste Odense blev etableret på et repræsentantskabsmøde 15. februar 2006.

I det daglige varetages skoletjenesten af projektmedarbejder Henrik Hansen.

Skoletjenestens repræsentantskab består af:

Et medlem fra hvert menighedsråd
En præst fra hvert pastorat
Provsten fra Hjallese Provsti og provsten fra Skt. Knuds Provsti

Skoletjenestens bestyrelse:
Blandt og af repræsentantskabets medlemmer vælges en bestyrelse til at forestå ledelse af og tilsyn med projektmedarbejderen.

Bestyrelsen består af seks medlemmer:

En sognepræst fra hvert af de to provstier.
To menighedsrådsmedlemmer fra Hjallese Provsti.
To menighedsrådsmedlemmer fra Skt. Knuds Provsti.

Bestyrelsesformand er:
Aase Carlsen
Prins Haralds Allé 62
5250 Odense SV
Tlf.: 66172437 el. 24222436
Mail: aa.p.carlsen@gmail.com

Læs vedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste Odense her.