Information om projektet

  • Klassetrin: 7.-9. klasse
  • Fag: kristendomskundskab
  • Tidsforbrug: 5-7 lektioner 

RENT OG URENT

Projektet starter med at tage fat på begreberne rent og urent, hvor eleverne arbejder med rent og urent i en hverdagskontekst.

Derefter kobles begreberne helligt/profant på, og eleverne arbejder med, hvordan det rene og urene står i forhold til det hellige og profane.

Eleverne skal derefter arbejde med spiseregler og renselsesritualer fra de fem verdensreligioner, og til sidst laves der et nutidsperspektiv, hvor eleverne skal diskutere, hvordan begreberne rent og urent spiller en rolle i nutiden.

 

Projektet indeholder:

  • Undervisningsvejledning
  • Klassesæt af elevhæfter
  • Tilbud om kirkebesøg