Information om projektet

 • Målgruppe: 1.-3. klasse
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: 8-10 lektioner
 • Projektperiode: august-november

 

Projektlinks

sorgoglivsmod.dk

 (kun fra

Sorg og livsmod

– når de mindste mister

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse eller at en eller flere af de voksne i deres nærmeste familie er tynget af misbrug af den ene eller den anden art.

Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Projektet ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er: Hvornår den kan ramme én og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv?

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter sorgen ramte dem.


Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning med baggrundsmaterialer
 • To tegnefilm
 • Plakat
 • Vendespil
 • Hjemmeside
 • Elevark med en ordblomst
 • Kirkebesøg