Velkommen til Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Her kan du finde og bestille gratis undervisningsmaterialer til brug i kristendomskundskab.

 

INDSKOLING

EsbjergEvangeliet

Formet af ler

Skabelsesberetninger fra kristen og egyptisk mytologi er omdrejningspunkterne, når eleverne
skal lære om, hvordan religioner ser på menneskets skabelse. Projektet ender med et brætspil, hvor elevernes viden bruges i spillet.

Lektioner: 8-10 (kan justeres)
Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst

Læs mere →

Går det hele i fisk?

Fisken undersøges indgående i dette projekt, hvor eleverne skal arbejde med fisken som både et kristent symbol, som et levende dyr, i talemåder og som figur og mønster.

Lektioner: 8-10 (kan justeres)
Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst,
natur/teknologi

Læs mere →

Store fortællinger

Få besøg af historiefortæller Jens Peter Madsen, der kommer og fortæller bibelhistorier. Bagefter skal eleverne lave små scener fra fortællingerne med genbrugsmaterialer.

Lektioner: en formiddag
Fag: kristendomskundskab, billedkunst

Læs mere →

MELLEMTRIN

EsbjergEvangeliet

Man kan da ikke gå på vandet!?

Dette års landsprojekt fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester handler om at læse Bibelen på forskellige måder. Eleverne skal få øje på, at en tekst kan betyde noget forskelligt, når man tager forskellige ”briller” på.

 

Lektioner: ca. 12
Fag: kristendomskundskab, dansk

Læs mere →

Den etiske kode

Eleverne skal arbejde med etik og kodning.
Først lærer eleverne om robotter og kode og senere om etik og den barmhjertige samaritaner. Til sidst skal de selv prøve at programmere en robot-gårdvagt, så den kan løse en række situationer på en etisk måde.

Lektioner: 5-6
Fag: kristendomskundskab, dansk

Læs mere →

Ritualer i folkekirken

Hvorfor hælder præsten vand på dåbsbarnets
hoved? Hvorfor skal man være døbt for at blive
konfirmeret? Hvad betyder vielse? Og hvordan
foregår en bisættelse? Dette skal eleverne lære
om, og til sidst skal de bruge deres viden i et
quizspil.
Lektioner: 3-4
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

UDSKOLING

Rent og urent

Hvordan ser man på renhed og urenhed i verdensreligionerne? Hvor kommer urenhed fra,
og hvilken betydning har det, hvis noget er rent
eller urent? Eleverne skal bl.a. arbejde med
det hellige, spiseregler og renselsesritualer og
perspektivere til nutiden.
Lektioner: 6-8
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

De syv dødssynder

Har de syv dødssynder stadig nogen relevans i dag? Er de ligefrem blevet til dyder? Hvordan ser man på begrebet synd i folkekirken i dag? Eleverne skal lære om de syv dødssynders oprindelse og undersøge, om de stadig er på spil i elevernes egne liv i dag.

Lektioner: 6-8
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

Tro og tatoveringer

Gennem videointerviews skal eleverne indkredse, hvad der egentlig er på spil bag folks valg af tatoveringer. Desuden arbejdes der med
religiøse tatvoveringers historie, symboler, og
eleverne kan lave deres egne interviews eller
designe egne tatoveringer.

Lektioner: 6-8
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN

EsbjergEvangeliet

Påske- og Juledugen

Påskedugen/Juledugen er en 20 meter lang
vinyldug, der kan rulles ud på gulvet. Dugen indeholder en række motiver, der handler om påsken/julen på forskellig vis. Dugen er velegnet som billeddisposition, hvis man gerne vil fortælle om eller arbejde med påsken eller julen.

Lektioner: kan varieres
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

Julen bag lågerne

Julen bag lågerne er en online julekalender,
hvor eleverne præsenteres for korte nedslag
om julen som højtid, kultur og tradition. Lågerne indholder korte videoklip og spørgsmål. Kalenderen kan afvikles af alle lærere i alle fag som en start på hver dag i julemåneden.

Lektioner: 5-10 minutter hver morgen
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

På sporet af påsken

Hvad skete der egentlig i påskedagene? Eleverne skal som detektiver gå på opdagelse i et stort myldrekort over Jerusalem for at finde ud af, hvem der gjorde hvad og på den måde få et overblik over begivenhederne i påsken.

Lektioner: 3-4
Fag: kristendomskundskab

Læs mere →

LÆRERKURSER

Hold øje med lærerkurser her…

 

FAGDAG I KIRKEN

– flyt undervisningen ind i kirkerummet

Kirkerummet kan være et fantastisk læringsrum, hvor mange aspekter af kristendomskundskabsfaget naturligt bringes i spil. Vi aftaler sammen, hvad undervisningen skal handle om, og hvor lang tid det skal tage. Nogle oplagte temaer kan være ritualer, højtider, symboler, kirkerummets indretning eller et besøg på kirkegården.

Tag gerne kontakt til skoletjenesten og lad os aftale nærmere.

Sanderum Kirke

Bestilling af materialer