Velkommen til Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Dette års undervisningstilbud for skoleåret 2022-2023 kan ses herunder.

Alle undervisningstilbud er gratis for skoler i Odense Kommune.

God fornøjelse!

Sanderum Kirke

FAGDAG I KIRKEN

– flyt undervisningen ind i kirkerummet

Kirkerummet kan være et fantastisk læringsrum, hvor mange aspekter af kristendomskundskabsfaget naturligt bringes i spil. Vi aftaler sammen, hvad undervisningen skal handle om, og hvor lang tid det skal tage. Nogle oplagte temaer kan være ritualer, højtider, symboler, kirkerummets indretning eller et besøg på kirkegården.

Tag gerne kontakt til skoletjenesten og lad os aftale nærmere.

INDSKOLING

EsbjergEvangeliet

FORMET AF LER

hands on med skabelsesmyter

Den kristne og egyptiske skabelsesmytologi undersøges gennem fortælling og ler.

Læs mere →

MONSTRE PÅ SPIL

– i kristendom, myter og folketro

En kæmpe oplæsningsbog, klassisk musik og sjove opgaver om monstre.

Læs mere →

LYDSPOR

– lav soundtracks til Bibelen

Eleverne skal arbejde med bibelske fortællinger ved at komponere lydspor.

Læs mere →

MELLEMTRIN

EsbjergEvangeliet

STORE FORTÆLLINGER

– Bibelen for små ører

Professionel historiefortæller kommer ud og fortæller de mest kendte Bibelfortællinger.

Læs mere →

ALUU! HEJ! TAKUSS! VI SES!

– kulturmøder i Grønland og Danmark

Julen undersøges på tværs af Grønlands og Danmarks kulturer og religioner.

Læs mere →

BEGRAVELSESRITUALER

– i jernalderen og nutiden

Tag eleverne med i Odins Odense og den lokale kirke for at undersøge begravelsesritualer.

Læs mere →

REGNBUEN

– fænomen og symbol

Hvordan opstår regnbuen, og hvilken myter knytter der sig til den?

Læs mere →

JULEKALENDER 2022

– tæl ned til jul med dine elever

Årets julekalender er en parade af nedslag i julen som kristen højtid og som folkelig tradition.

Læs mere →

UDSKOLING

RENT OG URENT

– hvad er tilladt, og hvad skal undgås?

Det rene og det urene sat over for det hellige og det profane med nutidige perspektiver.

Læs mere →

ETIK, POLITIK OG CORONA

– etiske dilemmaer i nutiden

Et online-materiale om nogle af de store udfordringer COVID-19 har givet.

Læs mere →

JESUS OG LYNGVILD

– kunst, der deler vandene

Jim Lyngvilds omdiskuterede billeder tages under behandling, og eleverne fælder en dom.

Læs mere →

DE SYV DØDSSYNDER

– synd før og nu

Hvad handler de syv dødssynder om, og har de overhovedet nogen relevans i dag?

Læs mere →

I AL EVIGHED

– universet, efterlivet og næsten

Eleverne tager livtag med nogle af de største spørgsmål om efterlivet, skabelsen og næsten.

Læs mere →

ALLE KLASSETRIN

EsbjergEvangeliet

ESBJERGEVANGELIET

– Bibelen fortolket i billeder

Et kæmpe billedtæppe, der fortolker Bibelens fortællinger i en nutidig kontekst.

Læs mere →

EsbjergEvangeliet

PÅSKEDUGEN

– gå med i Jesu lidelseshistorie

Tag eleverne med igennem påsken i et væld af overraskende motiver.

Læs mere →

JULEDUGEN

– jul på en helt ny måde

Fortællingen om Jesu fødsel og nogle af kristendommens største fortællinger.

Læs mere →

LÆRERKURSER

EsbjergEvangeliet

ESBJERGEVANGELIET

Få et lokalt lærerkursus i forbindelse med booking af EsbjergEvangeliet.

Læs mere →

Bestil projekter og lærerkurser