Velkommen til skoleåret 2024-2025

Her kan du bestille undervisningsforløb til brug i kristendomskundskab i grundskolen.

Materialerne er gratis for skoler i Odense Kommune.

Du kan se undervisningsforløb for skoleåret 2024-2025 herunder eller downloade vores katalog som PDF her.

God fornøjelse 🙂


Det hele går i fisk

1.-3. klasse

Fisken undersøges indgående i dette projekt, hvor eleverne skal arbejde med fisken som både et kristent symbol, som et levende dyr, i talemåder og som figur og mønster.

Læs mere her…

 • Fag: kristendomskundskab, dansk, billedkunst, natur/teknologi
 • Tidsforbrug: 8-10 lektioner (kan justeres)

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af foldere til elever
 • Video med naturvejleder (dissekering af fisk)

Lydspor

1.-3. klasse

Eleverne skal arbejde med fem udvalgte bibelske fortællinger, som de skal lave lydspor til på LYDMASKINEN, der er et simpelt online musikprogram udviklet til dette projekt.

Ved at kombinere reallyde og stumper af orgelmusik laver eleverne soundtracks til Bibelens fortællinger.

 En væsentlig del af projektet er også et besøg i kirken, hvor eleverne møder kirkeorglet og hører om, hvordan kirkeorglet formidler stemninger.

Læs mere her…

 • Fag: kristendomskundskab, musik
 • Tidsforbrug: 8-12 lektioner (fordelt, kan justeres)

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Elevhæfter
 • Animationsfilm
 • Adgang til projektets hjemmeside og LYDMASKINEN
 • Tilbud om kirkebesøg
 • Tilbud om lokalt lærerkursus i brug af LYDMASKINEN

Monstre på spil

1.-3. klasse

Eleverne arbejder med monstre fra Bibelen, nordisk mytologi og dansk folketro.

Omdrejningspunktet er den store oplæsningsbog “Felix og monstrene”, hvor fortællingen understøttes af nykomponeret klassisk musik.

Gennem leg og bevægelse sætter eleverne krop på monstrene i historien.

Læs mere her…

 • Fag: kristendomskundskab, dansk (med mulighed for at inddrage musik og billedkunst)
 • Tidsforbrug: ca. 11 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Felix og monstrene (stor oplæsningsbog)
 • Klassesæt af monsterkort
 • Nykomponeret klassisk musik
 • Adgang til projektets hjemmeside

På sporet af påsken

3.-5. klasse

Påskens begivenheder foldes ud i et stort myldrekort over Jerusalem på Jesus’ tid.

Eleverne skal afdække påsken bid for bid og finde ud af, hvad der skete palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag.

Læs mere her…

 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: ca. 2-3 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af myldrekort
 • Klassesæt af elevbøger

Re:formation

5-.6. klasse

Reformationen, der sattes i gang af Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser, foldes i dette projekt ud i fem faglige temaer:

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang
Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab, historie, dansk
 • Tidsforbrug: ca. 14 lektioner (kan justeres)

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af plakater over de fem temaer
 • Klassesæt af elevbogen Re:minder
 • Adgang til projektets hjemmeside med videoer om de fem temaer
 • Rap af Per Vers med nyfortolkning af Luthersalmer

Den etiske kode

5.-6. klasse

Teknologi og etik mødes i dette projekt, hvor eleverne blandt andet skal lære om algoritmer og den gyldne regel samt prøve kræfter med at kode.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab, teknologiforståelse
 • Tidsforbrug: ca. 6 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af myldrekort
 • Klassesæt af elevbøger

Er du rigtig klog!?

8.-9. klasse

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt. Teknologierne giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål…

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab, teknologiforståelse
 • Tidsforbrug: 6 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Adgang til hjemmeside med baggrund, elevopgaver og inspiration til prøveoplæg

Tro og tatoveringer

7.-9. klasse

Begrebet åndelighed sættes under lup, når eleverne ser en række interviews med tatoverede personer, der fortæller om, hvad deres tatoveringer betyder for dem.

Eleverne skal også lære om symboler og prøve at lave deres egne tatoveringsdesigns.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: ca. 6 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af elevhæfter+klistermærker
 • Adgang til hjemmeside
 • Forslag til prøveoplæg

De syv dødssynder

7.-9. klasse

Hvad er synd? Hvordan så man på synd før i tiden i kristendommen, og hvordan ser man på synd i nutidens folkekirke? Og giver det overhovedet mening at tale om synd i dag?

Eleverne skal lære om syndsbegrebet, hvad der kendetegner det, og om de syv dødssynders historiske baggrund.

Undervejs i projektet arbejder eleverne med gruppebaserede opgaver, som skal gøre dem fortrolige med hver enkelt af de syv dødssynder, og hvordan man kan se dødssynderne i nutiden.

Til sidst diskuteres de syv dødssynders relevans i nutiden, og eleverne skal forsøge at formulere modsvar til de syv dødssynder.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: ca. 6 lektioner

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af elevartikler med tilhørende quiz
 • Klassesæt af pommes frites-postkort
 • PowerPoint med slides til hver lektion og digitalt formidlet kirkebesøg.

Rent eller urent?

7.-9. klasse

Renhed og urenhed undersøges i de fem verdensreligioner.

Hvad kan være rent eller urent, og hvordan hænger det sammen med forestillingen om det hellige?

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: ca. 6 lektioner (samt eventuelt kirkebesøg)

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Klassesæt af elevbøger
 • Tilbud om kirkebesøg

Julen bag lågerne

Kan bruges på tværs af klassetrin.

En let julekalender, der fortæller om julen som højtid og tradition.

Julekalenderen findes online, hvor der hver dag åbnes en låge med et nedslag omkring julen.

Kalenderen kan afvikles af alle lærere og kræver ikke en specifik faglig baggrund.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter hver dag

Projektet indeholder:

 • Adgang til klassens online julekalender

Påskedugen

Kan bruges på tværs af klassetrin.

Påskedugen er en 22 meter lang vinyldug, der kan rulles ud på gulvet.

Dugen indeholder en række motiver, der handler om påsken på forskellig vis.

Påskedugen er velegnet som billeddisposition, hvis man gerne vil fortælle om eller arbejde med påsken.

Påskedugen lånes typisk i en uge og leveres/afhentes af skoletjenesten på din skole efter aftale.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: kan variere

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Lån af Påskedugen i ca. en uge inkl. levering og afhentning

Juledugen

Kan bruges på tværs af klassetrin.

Juledugen er en 22 meter lang vinyldug, der kan rulles ud på gulvet.

Dugen indeholder en række motiver, der fortolker stroferne i Lisbeth Smedegaard Andersens salme “Det var så forunderligt klart i nat“.

Dugen er velegnet som billeddisposition, hvis man gerne vil fortælle om eller arbejde med julen.

Juleedugen lånes typisk i en uge og leveres/afhentes af skoletjenesten på din skole efter aftale.

Læs mere her…
 • Fag: kristendomskundskab
 • Tidsforbrug: kan variere

Projektet indeholder:

 • Undervisningsvejledning
 • Lån af Juledugen i ca. en uge inkl. levering og afhentning

Lærerkursus

“Hjælp, jeg skal have kristendomskundskab!”

Skal du undervise i kristendomskundskab? Er faget nyt for dig? På kurset får du masser af konkrete og sjove ideer, der inkluderer eleverne aktivt.

I samarbejde med UCL inviterer vi til en dag med workshops, hvor vi laver nedslag i konkrete måder at undervise i kristendomskundskab på.

Læs mere her…
 • Hvor:
  UCL Niels Bohrs Allé, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
 • Hvornår:
  12. september 2024 kl. 9.00-15.00

Du kan læse mere på kursusbeskrivelsen her og tilmelde dig via knappen nedenfor.

Scroll to Top