Om skoletjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste Odense laver undervisningsprojekter til brug i grundskolen i Odense Kommune.

Alle materialer kan bestilles gratis via skoletjenestens hjemmeside.

Undervisningsprojekterne henvender sig fortrinsvis til kristendomskundskabsfaget men kan også inddrage andre fag. Undervisningsprojekterne forholder sig til den til enhver tid gældende folkeskolelov, ligesom undervisningsprojekterne er ikke-forkyndende, og alle elever, uanset religiøs baggrund, kan deltage.

Ofte vil der være et kirkebesøg i forbindelse med undervisningsforløb, hvor kirken inddrages som læringsrum.

Folkekirkens Skoletjeneste Odense er en del af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, hvor der samarbejdes nationalt om fælles udvikling af undervisningsmaterialer.

I det daglige varetages skoletjenesten af projektmedarbejder Henrik Hansen, der er uddannet lærer og cand. pæd.

Henrik Hansen
29634315
kontakt@skole-kirke-odense.dk

Scroll to Top